Gästskribent KYÖSTI TARVAINEN: Del 1 – Om den katastrofala demografiska utvecklingen i de nordiska länderna – vad måste göras för att stoppa befolkningsutbytet – DET GODA SAMHÄLLET

Ett enkelt demografiskt faktum En befolkningsgrupp kan växa på två sätt: genom ett födelseöverskott eller ett invandringsöverskott. Om dessa båda faktorer under en följd av år är större hos en grupp med utländsk bakgrund än hos den infödda befolkningen, kommer immigrantgruppen att växa och bli större än den infödda befolkningen – detta kommer att inträffa…
— Read on detgodasamhallet.com/2020/03/06/gastskribent-kyosti-tarvainen-del-1-om-den-katastrofala-demografiska-utvecklingen-i-de-nordiska-landerna-vad-maste-goras-for-att-stoppa-befolkningsutbytet/

STOP INDVANDRING OG PÅBEGYND REPATRIERING FOR AT STOPPE ISLAM

Stem NEJ til alt fra EU og udskift gammelpolitikerne inden det er for sent :

Nordens blide Skærgårde skal ikke befolkes af krumsabler, sharia og voldtægter med kvindeundertrykkelse.

http://www.nyeborgerlige.dk

Danmark i hvide hænder

Bindegale danske politikere og sundhedsmyndighed på afveje med løgn og fup med MetteMink i et aftalt kup imod befolkningerne, som påtvinges ved ” berufsverbot ” en stinkende bombe ved vaccinationsbluff

twitter.com/kirstensletbjer/status/1183092167591546880

Information till dig som ska vaccineras mot Covid 19 – Lars Bern och Peter Abelin i Swebbtv Vetenskap 35. – Swebbtv

I serien Vetenskap diskuterar läkaren och analytikern inom Life Sciences Peter Abelin och Swebbtvs vetenskaplige kommentator Lars Bern med Mikael Willgert om de den information som har framkommit om vaccinerna mot Corona, något som aktualiserats i och med oroande nyheter kring de nya vaccinernas påverkan, t ex på äggstockar och benmärg., Peter Abelin föreslår att alla incidenter som kan kopplas till biverkningar av vaccin bör samlas i en databas för att kunna forskas om. Dagens system vid Läkemedelsverket är otillräckligt (dör man av eller med corona t ex?) och dödsfall registreras inte, vilket gjordes tidigare.
Lars Bern tar upp att de nya vaccinerna inte är ordentligt utprovade och rutiner har frångåtts med hänsyn till
— Read on swebbtv.se/client/sv-SE/