COVID-19: Epidemiloven | Gorrissen Federspiel

Folketinget vedtog sent torsdag aften den 12. marts 2020 en ændring af epidemiloven, som giver sundhedsministeren beføjelser til at bekæmpe COVID-19-epidemien i Danmark. Loven kan indebære en lang række restriktioner og påbud for både borgere, virksomheder, foreninger samt private og offentlige institutioner mv. både i relation til interne og eksterne aktiviteter. Loven trådte i kraft tirsdag den 17. marts 2020 og er siden blevet suppleret ved flere ændringslove og bekendtgørelser. Regeringen er i april 2020 begyndt at lempe visse af restriktionerne som led i en gradvis genåbning af landet.
— Read on gorrissenfederspiel.com/viden/nyheder/covid-19-epidemiloven

Stop de tvangsforanstaltninger med ret til indtrængen i private hjem

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s