Europa er kristent … UD med islam og alle de økonomiske byrder i kølvandet på Covid19

twitter.com/ireneroger5/status/1243926796304875522

Gå til fb Rikke Louise Andersen

#PeterQvistgaard : Vi skal ikje finde os i politiske forbrydelser med islam som løftestang til instabilitet og sygdomme.

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s