Vi skal ikke finde os i, at velfærdsstaten styrer familiernes liv

Vi skal ikke finde os i, at velfærdsstaten styrer familiernes liv
— Read on cepos.dk/debat/vi-skal-ikke-finde-os-i-at-velfaerdsstaten-styrer-familiernes-liv/

NEJ VI ER IKKE SLAVER ELLER KUSTODER I EGET HJEM ELLER SAMFUNDET DANMARK

Den røde socialdemokratiske Sovjet model, skal ikke sættes som samfundsmodel eller retningslinie for velfungerende danske hvide familier med både egen bolig, stemmeret og arbejde.

GRUNDLOVEN SOM RETTESNOR MISBRUGES AF POLITIKERNE & EU / FN

Det skal ophøre, at behandle skatteborgerne som uuddannenede laverestående undersåtter i forhold til de folkevalgte politikere, som med Embedsværket har tilranet sig alt for stor magt og ejerskab til Velfærdstatens beføjelser og indretning.

VÆLGERNE HAR KRAV PÅ AT BLIVE HØRT

Vi har aldrig fået en folkeafstemning om EU rådslagning og ISLAM i Danmark.

Danmark + Norden som helhed og Europa går til grunde i civilisation og hvid befolkning ved FNMigrationspagt, underskrevet af VENSTRE og bifaldet med ringe modstand af hele folketinget i hælene på Bruxelles og Kansler Merkel.

Kære højt uddannede og begavede Kirsten Sletbjerg har i årevis udstillet disse overgreb eller politiske forbrydelser mod eget folk på både facebook og twitter mm

BARNEBRUDE MOSKEER KORANSKOLER HALAL KLUDE KRIMINALITET OG KRIG

Er resultatet af inkompetente uduelige levebrødspolitikeres værk i årtier, siden salig Glistrup advarede i 1973.

GLIDEBANEN fra EF 1972 til EU OVERSTATSLIG MAGT TYRANNI ER BESKÆMMENDE OG RETSSTRIDIGT

Danmark har mistet egen kulturdominans ved indvandring, uden at spørge befolkningen.

Dette er i den grad Grundlovsbrud

Siddende regering Mette Frederiksen hersker 2020 i ly af Covid19 både ude af proportionalitet og ved overgreb med hasteindført ny Epidemilov, som må kræves revurderet i forhold til flere punkter.

NEJ TIL TVANGSVACCINERING AF NY IKKE GENNEMTESTET VACCINE, SOM KAN GIVE KATASTROFALE BIVIRKNINGER UDEN ERSTATNING

Vi så dette ved Sars Epidemien.

Den nye vaccine bygger på genmanipulation RNA, som påvirker menneskers funktioner varigt.

Aldeles uhørt at operere med den slags eksperimenter ved tvang.

29. Aug. 2020