Udsendt til alle folketingsmedlemmer: 30 tiltag for remigration! – Generation Identitær

Udsendt til alle folketingsmedlemmer: 30 tiltag for remigration! – Generation Identitær
— Read on identitaer.dk/2020/udsendt-til-alle-folketingsmedlemmer-30-tiltag-for-remigration

Nordens blide HVIDE SKÆRGÅRD forsvinder til en grød af mix mix farver og kulturbaggrunde, som reelt betyder udtynding af Nordens hvide kultur og tryghed.

EU / FN / UN har bevidst valgt en AGENDA, som tilsidesætter hvid mands rettigheder og beskyttelse.

Islam kommer uvilkårligt i flertal hvis dette VANVID fra vores nuværende politikere fortsætter.

Nej til filosofien Black Lives Matter på bekostning af HVID CIVILISATION med respekt for kvinder, Demokrati og den generelle livsstil, som i særdeleshed har gjort NORDEN til en kulturel blomst i Europa og et forbillede for FRIHED under ansvar i Demokratiets bedste navn.

Kriminalitet, vold og utryghed på hvide skatteborgeres regning er et politisk angreb på begrebet tryghed og velfærd.

Islam berøver hvid mands velstand, da sort befolkning med lavIQ og en udisciplineret livsform, vil ruinere Europa og hele Vesten incl Norden.

Pandemier og sygdomme vil yderligere bebyrde og belaste vores livsmønstre og infrastruktur indenfor SUNDHED og BOLIGMASSENS KLOAKSYSTEMER MM

Islam er kommet for at erobre ved den totale udnyttelse af Vestens stupide demokrati, som undermineres i hverdagens manøvrer, fra halal til moskeer og skyderier i gadebilledet.

Repatriering og VALG af NYE politikere og en vilje til at varetage HVID KULTUR i civilisationens hjemlande for hvide er et omdrejningspunkt for hvide slægters førstefødselsret til egen kultur i egne lande med politikere, som ikke svigter ideen om et Fædreland i fred uden islam.

🕊🕊🕊💎🕊🕊🕊💎🕊🕊🕊💎

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s