Hvorfor en digital videnskabelig udgave?

Hvorfor en digital videnskabelig udgave?
— Read on grundtvigcenteret.au.dk/

Danskernes Højskoler og Grundtvig, som en vital del af Danmark og dansk selvforståelse.

Nødvendigt for de frie samfunds udvikling og dannelse indenfor både familie og samfund.

Når dannelsen omkring de nationale hovedhjørnesten tabes, da mister landet status som et land med vilje til demokratisk og humanistisk selvforståelse, med forråelse til følge.

Det kristne budskab i sekulariseret form er grundstenen i både kultur og økonomisk frihed. Et menneske uden viden og begreber om kunst, litteratur og åndsvidenskab skrumper i selvindsigt og modet til at leve på de vilkår, som livet møder.

At være rustet.

At være forberedt eller som hos Mærsk med rettidig omhu.

At udvise både respekt og selvsikkerhed uden at være idiotisk skråsikker gør et menneske til mere end bare en forbruger.

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s