Gästskribent KYÖSTI TARVAINEN: Del 1 – Om den katastrofala demografiska utvecklingen i de nordiska länderna – vad måste göras för att stoppa befolkningsutbytet – DET GODA SAMHÄLLET

Ett enkelt demografiskt faktum En befolkningsgrupp kan växa på två sätt: genom ett födelseöverskott eller ett invandringsöverskott. Om dessa båda faktorer under en följd av år är större hos en grupp med utländsk bakgrund än hos den infödda befolkningen, kommer immigrantgruppen att växa och bli större än den infödda befolkningen – detta kommer att inträffa…
— Read on detgodasamhallet.com/2020/03/06/gastskribent-kyosti-tarvainen-del-1-om-den-katastrofala-demografiska-utvecklingen-i-de-nordiska-landerna-vad-maste-goras-for-att-stoppa-befolkningsutbytet/

STOP INDVANDRING OG PÅBEGYND REPATRIERING FOR AT STOPPE ISLAM

Stem NEJ til alt fra EU og udskift gammelpolitikerne inden det er for sent :

Nordens blide Skærgårde skal ikke befolkes af krumsabler, sharia og voldtægter med kvindeundertrykkelse.

http://www.nyeborgerlige.dk

Danmark i hvide hænder

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s