Danmarks Corona-Lovgivning Baner Vej for Brud på Nürnberg-Kodex. Nazilæger Blev Henrettet for Brud på denne Kodex – Kristi Genkomst-Storpolitik

Insight Hisrory, Global Research 25. marts 2020: Danmark har vedtaget nødlovgivning, der kan give myndighederne beføjelse til med magt at teste, behandle og sætte borgere i karantæne, herunder potentielt være i stand til at tvangsvaccination af mennesker, selvom der endnu ikke er udviklet nogen vaccine mod Covid-19. Men en sådan er under uforsvarlig hastefremstilling. Den…
— Read on kristigenkomststorpolitik.blog/2020/03/27/danmarks-corona-lovgivning-baner-vej-for-brud-pa-nurnberg-kodex-nazilaeger-blev-henrettet-for-brud-pa-denne-kodex/

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s