Indfødsretsordfører for Venstre: Vi må sikre, at nye statsborgere støtter danske værdier – Kristeligt Dagblad

Tildelingen af statsborgerskab er en af de vigtigste opgaver for det danske folketing. Derfor skal vi være varsomme med, hvem vi forærer det danske pas. Og vi skal sikre os, at dem, der bliver danske, har ild for fædrelandet, skriver Morten Dahlin (V)
— Read on www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/vi-maa-sikre-nye-statsborgere-stoetter-danske-vaerdier

Blokeret for fortsat MEDIETEKST til trods for, at de får Mediestøtte, for at fastholde en demokratisk samfundsstruktur og demokratiet. At forstå et demokrati er folkets ret.

VIDERE til indfødsret og statsborgerskab kommentar :

NEJ Venstre det handler om islam og de gener, som fra islam afstedkommer en anderledes kultur og samfundsforståelse.

Det er ikke nok at fødes i Danmark.

Slet ikke nok.

Vi har yderst sympatiske muslimer i Danmark. De er uddannet på Danmarks regning og de er velfungerende. Det tror vi nogle gange fejlagtigt, idet de opererer med dobbelthed forud for terror og en tavs støtte til islam, som bag murene videregives umærkeligt til deres afkom.

Deres børn vokser op og de søger fællesskab i moskeerne, som er rugekasser til både terror og foragt for både demokratiet og Vesten som helhed. Absurd at dette ikke forstås i den almindelige etniske danske befolkning. Der hersker både dumhed, uvidenhed og et rødt bagholdsangreb med islam som løftestang til bolsjevisme / Nazisme, som ligger på hylderne i muslimske hjem og boghandeler. Det omfatter både Mein Kampf og Marx.

De tror de bliver fredelige og lige som os. Vi ved fra 9 / 11 at de simulerer med smil og goddag, indtil planen er parat og flyene sætter kursen mod World Trade Center og Pentagon.

De tager grueligt fejl. Ja de tager så grueligt fejl. Først når datteren myrdes og momsregnskabet gøres op, ser Staten, at advokaten misbrugte sin viden til svindel og humbug.

Grotesk at demokratiske rettigheder tildeles i flæng uden at kræve betaling. Venstre er for lempelig. Vi kan ikke stole på islam, som er en erobringsideologi.

Derfor skal der ikke hvidvaskes til både mønt og statsborgerskab. Nej til Mellemøsten og Afrika, Kina mfl i vores rene nordiske blide Skærgård, som er vores særkende og kultur.

Den renhed skal aldrig mixes med sort logik og sharia, når de er mange nok.

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s