Menneskerettighedskonventioner | Institut for Menneskerettigheder

På denne side kan du finde de mest centrale internationale menneskerettighedskonventioner, som Danmark har tilsluttet sig.
— Read on menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/menneskerettighedskonventioner

Stop de byrder som er til ugunst for Danmark, såvel økonomisk som kulturelt.

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s