Bindegale danske politikere og sundhedsmyndighed på afveje med løgn og fup med MetteMink i et aftalt kup imod befolkningerne, som påtvinges ved ” berufsverbot ” en stinkende bombe ved vaccinationsbluff

twitter.com/kirstensletbjer/status/1183092167591546880

Mysterious ‘disease X’ sweeping across the planet – Chris Everard – British author & Film maker

Whilst you have been distracted with Coronavirus, other more deadly and mysterious diseases have been killing people and animals all over the wold… Ac
— Read on chriseverard.gumroad.com/p/mysterious-disease-x-sweeping-across-the-planet

Information till dig som ska vaccineras mot Covid 19 – Lars Bern och Peter Abelin i Swebbtv Vetenskap 35. – Swebbtv

I serien Vetenskap diskuterar läkaren och analytikern inom Life Sciences Peter Abelin och Swebbtvs vetenskaplige kommentator Lars Bern med Mikael Willgert om de den information som har framkommit om vaccinerna mot Corona, något som aktualiserats i och med oroande nyheter kring de nya vaccinernas påverkan, t ex på äggstockar och benmärg., Peter Abelin föreslår att alla incidenter som kan kopplas till biverkningar av vaccin bör samlas i en databas för att kunna forskas om. Dagens system vid Läkemedelsverket är otillräckligt (dör man av eller med corona t ex?) och dödsfall registreras inte, vilket gjordes tidigare.
Lars Bern tar upp att de nya vaccinerna inte är ordentligt utprovade och rutiner har frångåtts med hänsyn till
— Read on swebbtv.se/client/sv-SE/