Ministeransvarlighedsloven bruges vilkårligt. Der er forskel på ansvarsstillelsen når det hedder Bødskov, Mogens Jensen og forgængerne. Uret og ikke lighed for loven. At understøtte islam i dansk dom er sygelig uret

twitter.com/viggo1986/status/1470727735756660736

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s