værdighed | lex.dk – Den Store Danske

Begrebet værdighed blev i middelalderen brugt om menneskers værdighed (på latin dignitas) som Guds skabninger og fra renæssancen om et menneskes personlige værd. En forlængelse af denne tankegang findes i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder (1948), hvor det i artikel 1 hedder: “Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder”, og ligeledes i det daværende Vesttysklands forfatning (1949): “Menneskets værdighed er ukrænkelig.
— Read on denstoredanske.lex.dk/værdighed

Inger Støjberg er absolut værdig til at sidde i folketinget med den politiske ageren imod barnebrude i Danmark.

Folketinget bifaldt og høstede stemmer ved at give Inger Støjberg ret.

Det handlede om at give det skin af at være strammer overfor vælgerne.

Virkeligheden blev ikke strammet i forhold til islam.

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s