Optimalt immunforsvar? Få i deg dette! Det er maten som hjelper.

Vitamin D, sopp, omega 3, nøtter, løk… Visst kan du hjelpe immunforsvaret, og sjelden har det vært viktigere.
— Read on hemali.no/siste/optimalt-immunforsvar-fa-i-deg-dette/

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s