Hjemløse skal hjælpes i egne lande først. Absurd at europæiske lande med massiv indvandring ikke først forsørger egne borgere. At yde bistand til befolkninger i korrupte lande er endnu et tegn på politisk inkompetence og misbrug af de skatteydere, som har førsteret i eget land, til at blive selvhjulpne med bolig og arbejdspladser. Corona har øget fattigdom og hjemløshed globalt grundet primitive politiske restriktioner og kynisme, som også er gået ud over børnenes trivsel i Europa, med flere diagnoser med mismod, angst og andre symptomer på tabt nærhed. Det kunne have været gjort bedre og billigere. Det kræver, at vælgerne tænker selv fremfor at lade sig dirigere rundt med som kvæg. Udskift de syge politikere, som også i Danmark er i en WEF / Klaus Schwab kæde af løgn og karriere for andres penge. Ikke kun et problem i Ulandene med korruption og inkompetence, det er også blevet et voldsomt påtrængende problem i EU.

twitter.com/kirstensletbjer/status/1492935497060081667

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s