Konservative kaldte lov »den største udhuling af det danske asylsystem i nyere tid«: Nu har partiet stemt ja

Særloven for ukrainere gælder også for personer fra muslimske lande, der har fået asyl i Ukraine. De kan dermed også få opholdstilladelse i Danmark. …

Konservative kaldte lov »den største udhuling af det danske asylsystem i nyere tid«: Nu har partiet stemt ja

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s