Valgnederlag lurer 1. juni 2022 om EUHÆR : 🇩🇰Forsvarsakademiet har samme holdning til Nej fra Peter Viggo Jakobsen 🇩🇰: Putin havde 300.000 mand i Ukraine … uden værdi … EU ævler om indsatshær på 5000 soldater til Afrika … hvad rager det os … ?

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s