Islam ๐Ÿ’š๐Ÿทi dansk svรธmmehal ๐Ÿ–๐Ÿ’šer helt til grin. I Danmark bestemmer ๐Ÿ’šSvรธmmehallen๐Ÿ– hygiejneregler. Det er ren provokation. ๐Ÿท Stupidt som disse lavIQ tror de kan komme ๐Ÿ–๐Ÿ’šrendende med deres klude til ๐Ÿ–storvask i vores rene vand. ๐Ÿ–Vorherre bevares ๐Ÿท ๐Ÿ’šfor noget griseri. ๐Ÿ’š๐Ÿท๐Ÿท ๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ’š๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ–๐Ÿ–

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s