Søs Marie Serup: Det er for groft | BT Debat – www.bt.dk

Betegnelser som “groft vildledende” og “brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet” går igen gennem den 1649 sider lange redegørelse fra Minkkommissionen, som peger på, at der er grundlag for tjenstlige sager mod en række topembedsfolk. Når det handler om at placere et politisk ansvar, mener regeringen, at det er sket, nemlig hos Mogens Jensen.
— Read on www.bt.dk/debat/soes-marie-serup-det-er-for-groft

Published by

JANESDANMARK

Designer based on Stencils Danish Seven Gothic Waves. Handpainted Wallpaper & Color D e c o r : Interior Design : RRindretning med Erindring Stencils SALE to professionals in Architecture D e s i g n for Textiles Fabrics Glass Metal and surfaces

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s